Get Adobe Flash player

Registracijos pas gydytojus tvarka

Pacientai šeimos gydytojo, gydytojo akušerio – ginekologo, gydytojo odontologo priėmimui registruojami telefonu 8 (345) 62303 arba atvykus į įstaigą. Pacientas priėmimui pas gydytoją užrašomas “Išankstinės pacientų registracijos žurnale“.

Pacientas, kreipdamasis dėl valstybės finansuojamų (nemokamų) paslaugų gavimo, registratūroje privalo pateikti:

  • asmens pasą (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
  • pensininko pažymėjimą.
  • neįgalumo pažymėjimą.
  • galiojantį darbo biržos pažymėjimą.

Pacientai pas gydytoją priimami pagal “Išankstinės pacientų registracijos žurnale” nurodytą eilę. Pavėlavę pacientai, jei pacientas nepriklauso būtinosios pagalbos kategorijai (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.), priimami atsiradus laisvai vietai arba kai priimti visi tą dieną užsiregistravę pacientai.

Svarbi informacija:

Iš anksto gydytojo priėmimui užsiregistravę pacientai, tačiau negalintys atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

PACIENTŲ NUKREIPIMO PAS GYDYTOJĄ SPECIALISTĄ TVARKA

Jei, šeimos gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja gydytojo specialisto konsultacijos (kardiologo, endokrinologo, oftalmologo ir t.t.), gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas nukreipiamas pas antrinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą (kardiologą, endokrinologą, oftalmologą ir t.t.). Pas tretinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą (LSMU ligoninėje Kauno klinikose ar VU ligoninės Santariškių klinikose dirbantį kardiologą, endokrinologą, oftalmologą ir t.t.) pacientai  nukreipiami sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuojamų atskirų paslaugų teikimo atvejais arba kai dėl  tos pačios sveikatos būklės pacientas jau buvo konsultuotas antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų (Siuntimų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymu Nr. V-636 “Dėl  siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.).

PACIENTŲ NUKREIPIMO STACIONARINIAM GYDYMUI TVARKA

Jei, šeimos gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja skubaus stacionarinio ištyrimo ir gydymo, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas, iškvietus greitąją medicinos pagalbą, nedelsiant siunčiamas į stacionarą.

pasitikrink-draustuma

Savo prašymus, atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas pateikite el. paštu:

kiduliuambulatorija@gmail.com 
arba telefonu 8 (345) 62303 

darbo-laikas