Get Adobe Flash player

Šeimos gydytojo iškvietimo į namus tvarka

VšĮ Kidulių ambulatorijoje šeimos gydytojas į pacientų namus vyksta šiais atvejais:

 • pas naujagimius (iki 1 mėnesio amžiaus);
 • pas karščiuojančius vaikus iki 1 metų amžiaus (temperatūra 39C ir daugiau);
 • pas pacientus, kuriems ūmiai (24 val. laikotarpyje) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas) ir pacienTus, kurie turi sunkaus laipsnio ilgalaikį judėjimo funkcijos sutrikimą;
 • pas pacientus, kuriems 24 val. laikotarpiu yra infekcinės kilmės bėrimai ir (ar) daugkartinis vėmimas ir (ar) viduriavimas (daugiau nei 10 kartų per parą) su karščiavimu;
 • planine tvarka pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis), taip pat pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Gripo epidemijos metu šeimos gydytojas į pacientų namus papildomai vyksta šiais atvejais:

 • pas vaikus iki 10 metų, jiems karščiuojant virš 38,50C ir daugiau;
 • pas karščiuojančius ir sergančius sunkiomis lėtinėmis ligomis pacientus arba negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis).
 • Kitais atvejais pacientas privalo atvykti  šeimos gydytojo apžiūrai į ambulatoriją.

 

Gydytojo iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis nuo 800 – 1200val.
telefonu 8 (345) 62303 arba atvykus į registratūrą.

Gydytojas į namus atvyksta iki 1400val.

Registracijos pas gydytojus tvarka

Pacientai šeimos gydytojo, gydytojo akušerio – ginekologo, gydytojo odontologo priėmimui registruojami telefonu 8 (345) 62303 arba atvykus į įstaigą. Pacientas priėmimui pas gydytoją užrašomas “Išankstinės pacientų registracijos žurnale“.

Pacientas, kreipdamasis dėl valstybės finansuojamų (nemokamų) paslaugų gavimo, registratūroje privalo pateikti:

 • asmens pasą (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
 • pensininko pažymėjimą.
 • neįgalumo pažymėjimą.
 • galiojantį darbo biržos pažymėjimą.

Pacientai pas gydytoją priimami pagal “Išankstinės pacientų registracijos žurnale” nurodytą eilę. Pavėlavę pacientai, jei pacientas nepriklauso būtinosios pagalbos kategorijai (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.), priimami atsiradus laisvai vietai arba kai priimti visi tą dieną užsiregistravę pacientai.

Svarbi informacija:

Iš anksto gydytojo priėmimui užsiregistravę pacientai, tačiau negalintys atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

PACIENTŲ NUKREIPIMO PAS GYDYTOJĄ SPECIALISTĄ TVARKA

Jei, šeimos gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja gydytojo specialisto konsultacijos (kardiologo, endokrinologo, oftalmologo ir t.t.), gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas nukreipiamas pas antrinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą (kardiologą, endokrinologą, oftalmologą ir t.t.). Pas tretinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą (LSMU ligoninėje Kauno klinikose ar VU ligoninės Santariškių klinikose dirbantį kardiologą, endokrinologą, oftalmologą ir t.t.) pacientai  nukreipiami sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuojamų atskirų paslaugų teikimo atvejais arba kai dėl  tos pačios sveikatos būklės pacientas jau buvo konsultuotas antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų (Siuntimų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymu Nr. V-636 “Dėl  siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.).

PACIENTŲ NUKREIPIMO STACIONARINIAM GYDYMUI TVARKA

Jei, šeimos gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja skubaus stacionarinio ištyrimo ir gydymo, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas, iškvietus greitąją medicinos pagalbą, nedelsiant siunčiamas į stacionarą.

Prisirašymo tvarka

Gyventojų prisirašymo prie VšĮ Kidulių ambulatorijos tvarka

Asmenų prisirašymo prie VšĮ Kidulių ambulatorijos registravimas:

 • Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamos vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą šeimos gydytojo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 • Asmuo pasirinkęs VšĮ Kidulių ambulatoriją bei konkretų šeimos gydytoją, atvyksta į įstaigą užpildo ir pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje" (forma Nr.025-025-1/a ar forma Nr.025-025-2/a).
 • Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas.

Pacientai pas savo šeimos gydytoją patenka užsiregistravę iš anksto (išskyrus būtinosios medicininės pagalbos atvejus)

pasitikrink-draustuma

Savo prašymus, atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas pateikite el. paštu:

kiduliuambulatorija@gmail.com 
arba telefonu 8 (345) 62303 

darbo-laikas