Get Adobe Flash player

Kokybės politika

PATVIRTINTA
VsĮ Kidulių ambulatorijos
Vyriausiojo gydytojo
2010-01-04 įsakymu Nr. V-3

 

KOKYBĖS POLITIKA

Racionaliai panaudojant turimus išteklius, teikti pacientų ir paslaugų užsakovų lūkesčius atitinkančias aukštos kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti teikiamų paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams, prieinamumą, patikimumą,etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą, saugumą.

AMBULATORIJOS VIZIJA:

Tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės paslaugas, atitinkančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

 • atsižvelgiant į pacientų ir paslaugų užsakovų lūkesčius, kelti teikiamų paslaugų kokybę, tokiu būdu užtikrinti didžiausią pacientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą pacientams, darbo aplinkos saugumą darbuotojams;
 • pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę;
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • operatyviai valdyti neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus joms šalinti;
 • nuolat tobulinti pagal LST EN ISO 9001 : 2008 standartus diegiamą kokybės vadybos sistemą.

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • atsižvelgiant į įstaigos struktūrą, procesą, veiklos rezultatus, nuolat tobulinti strateginį vadovavimą įstaigos veiklai, asmens sveikatos priežiūros paslaugoms;
 • sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant šiuolaikinę diagnostikos ir gydymo įrangą;
 • suteikti medicinos personalui būtinas darbo sąlygas, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymui realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;
 • sistemingai peržiūrėti ambulatorijos kokybės politiką, kad ji atitiktų įmonei keliamus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.
pasitikrink-draustuma

Savo prašymus, atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas pateikite el. paštu:

kiduliuambulatorija@gmail.com 
arba telefonu 8 (345) 62303 

darbo-laikas